โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

SDG4

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.คมสันต์ งามขำ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.วันเพ็ญ ผลิศร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศบาลตำบลวังยาง รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 Tag : #คอ.4.3.2 #คอ.4.3.3 #คอ.4.3.4ข้อมูลจาก : กนกวรรณ


157 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 97 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1805 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7814 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14128 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ