SDG
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) | ? ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
จัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ฟรี | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME , ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตชิ้นส่วนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หลักสูตร “การซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ” | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักสูตร วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์และการทดสอบแบบไม่ทำลายในงานโครงสร้างพื้นฐาน | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสำรวจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️โครงการจัดทำแผนที่ทางอากาศเพื่อประยุกต์ใช้การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
⚙️การฝึกอบรมพื้นฐาน PLC Siemens และการออกแบบระบบควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ ( Automation System) คอ | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบวัดระดับทางการศึกษา ติวสอบ O-net โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมบริการทางวิชาการ ให้กับ โรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 | ? ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 126 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1834 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7843 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14157 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ