จัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) ฟรี

SDG4 SDG17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำมันเหลือง สบู่สมุนไพร เทียนหอม ยาหม่อง และบาล์มจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและเสลดพังพอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจมีความรู้ในการทำน้ำมันเหลือง สบู่สมุนไพร เทียนหอม ยาหม่อง และบาล์มจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่วมกับเสลดพังพอน ใช้เองในชีวิตประจำวัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดส่งเสริมให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมหรือรายได้หลักต่อไป

กิจกรรมที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะทำงาน ร่วมจัดอบรมการทำ “น้ำมันเหลืองสมุนไพร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รอบเวลา 09.00 น. (รับ 20 ท่าน) รอบเวลา 10.30 น. (รับ 20 ท่าน) ณ ตลาดราชมงคล (ริมถนนสายเอเชีย กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                                                                                   
กิจกรรมที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค และคณะทำงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำสบู่สมุนไพร และ เทียนหอม ให้อาจารย์ คณะบริหาร และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                                                                                   
กิจกรรมที่ 3 ดร.เอกชัย มาตวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดการอบรม กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (สาขาสมุนไพร) จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                                                   
กิจกรรมที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลอรัญฺญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางคณะผู้จัดงาน ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค และอาจารย์กัญญา กอแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้

                                                                                 


กิจกรรมที่ 5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พิศาภาค และคณะทำงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการทำยาหม่องและบาล์มจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่วมกับเสลดพังพอนในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดงานมหกรรม U2T for BCG ช็อบ ชิม โชว์ ณ อาคารเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

                                                                                 

 

 Tag : #วทsdg4.3.2 # วทsdg17.2.1 # วทsdg17.4.3

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : กาญจนา พิศาภาค และคณะ


106 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 92 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1800 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7809 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14123 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ