จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME , ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ

SDG4 SDG17

จัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME , ANYWHERE" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 อาจารย์อาคม หะยีอูมา ผศ.ประนอม สุขเกื้อ ดร.จารุณี สนองคุณ และนายแดงเดช แนนเกลี้ยง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการ "LEARN ANYTIME , ANYWHERE" "การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่" ให้กับโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา มูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมสาธารณะที่จัดให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรTag : #วทsdg4.3.2 # วทsdg17.4.3

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : นฤนาท เพ็งหมื่นราช และคณะ


161 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 87 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1795 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7804 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14118 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ