พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ

SDG17

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี และอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ Ali Abbasi โต๊ะอิหม่าม ผู้นำทางด้านการศึกษาดำรงตำแหน่งอธิการบดี Mr.Ghanbari Alanagh Mohse รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Nasrollah Sekhavati Ladani อาจารย์ระดับสูงวิทยาลัย Qom แห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติอัล มุสตาฟา (Al-Mustafa International University) ประเทศอีหร่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิชาการ และวิจัย รวมถึงการอบรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนานาชาติอัล มุสตาฟา (Al-Mustafa International University) ประเทศอีหร่าน และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ อาคารธรรมนิติ กรุงเทพมหานครTag : #กกsdg17.2.4

หน่วยงาน : กองกลางข้อมูลจาก : สุบิน เอกจิตต์ กองกลาง


124 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 130 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1838 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7847 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14161 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ