ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอนการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยให้นักศึกษาจีน

SDG4รูปภาพเพิ่มเติม : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ

Tag : #sdg4 # sdg4.3.2 # sdg4.3.3

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้อมูลจาก : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ


112 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 118 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1826 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7835 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14149 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ