กิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

SDG4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ตลอดจนความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้มีพื้นฐานที่ดีต่อไป

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเสริมทักษะเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าฝึกปฏิบัติการทางฟิสิกส์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 9 อาคาร 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  การส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 ให้มีทักษะในการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้มีพื้นฐานที่ดีต่อไปTag : #วทsdg4.3.1

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


68 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 111 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1819 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7828 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14142 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ