ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

SDG4

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เชิงบูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในงานมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ประธานในพิธี โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานครTag : #วทsdg4.3.2 # วทsdg4.3.4

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


52 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 127 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1835 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7844 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14158 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ