กิจกรรมบริการทางวิชาการ ให้กับ โรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SDG4

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ให้การตอนรับอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสายการเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียซึ่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ Workshop จำนวน 33 คน ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีTag : #วทsdg4.3.1

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : สุมล มีโภคกิจ และคณะ


68 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 95 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1803 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7812 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14126 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ