โครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

SDG4

ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรมที่ ๒ พัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อรองรับภาคการผลิตและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics คุณทีปกร ศิริวรรณ คุณปรัชกร พรหมมา คุณอรพรรณ จันทร์มณีพร บริษัท คอมพิวเตอร์ซีสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด เพื่อมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นตัวนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ให้มีการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องต่อความต้องการของ สถานประกอบการ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 21031 ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ และระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ บริเวณ ชั้น 7 อาคาร 17 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีTag : #วทsdg4.3.3

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


56 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 113 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1821 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7830 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14144 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ