กิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12

SDG4

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 ให้เกียรติเชิญ ผศ.กาญจนา พิศาภาค หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม “ฐานวิทยาศาสตร์กับเยาวชน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา” โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ตำบลบ้านหว้า อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Tag : #วทsdg4.3.2

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : สุรัช ประหยัด และคณะ


90 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 131 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1839 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7848 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14162 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ