วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้คู่อาเซียน

SDG4

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 อาจารย์ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรรณ ห้วหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี และทีมงาน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียนรู้คู่อาเซียน รวมทั้งสมทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Tag : #วทsdg4.3.2

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : อาคม หะยีอูมา และคณะ


59 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 124 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1832 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7841 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14155 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ