นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นนทบุรี เป็นตัวแทนนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9

SDG4

นายณพวีร์ มณีวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล กลุ่มเรียน DSM16441N เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 หลักสูตรไฮบริด (Online + On-site) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้นำนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น โดยมีการอบรมและศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย เรียนรู้โลกยุคใหม่ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดคุณสมบัติและเครื่องมือของผู้นำยุคใหม่ ผู้นำกับพลวัตสังคมยุคใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำยุคใหม่กับการพัฒนาประชาธิปไตย และได้รับเกียรติจาก ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ บ้านเยาวชนกับการเสริมสร้างเมืองสุจริต โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 Tag : #วทsdg4.3.4

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


64 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 88 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1796 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7805 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14119 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ