โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ

SDG17

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทำสื่อดิจิทัลด้วยแขนกลอัตโนมัติ ของหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital Thailand 4.0) ซึ่งมีบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 ราย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโต้เมชั่น ซิตเต็ม จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การใช้สมาร์ทบอร์ด เทคนิคการใช้ แขนกลถ่ายทำสื่อดิจิทัลมีเดีย การใช้งานซอฟต์แวร์ทำสื่อดิจิทัลมีเดียอย่างมืออาชีพ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้น ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 17086 อาคาร 17 ชั้น 8 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีTag : #วทsdg17.4.2

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


89 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 136 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1844 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7853 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14167 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ