หลักสูตรวิทยาการการจัดข้อมูล นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง"

SDG4


อาจารย์กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง และ อาจารย์ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการการจัดการข้อมูล นำนักศึกษาในหลักสูตรจำนวน 37 ราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อววน. ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระดับไหนที่ต้องไปให้ถึง" จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกระทรวง อว. รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีทักษะและศักยภาพที่ตอบสนองต่อการดำเนินงานในศตวรรษที่ 21โดยสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น ZoomTag : #วทsdg4.3.4

หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้อมูลจาก : พรยุทธ สายัณต์ และคณะ


65 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 90 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1798 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7807 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 14121 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ