มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลัก ในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นสู่การปฏิบัติ สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ตรงตามสมรรถนะหลัก และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

Information


Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 31 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1927 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4044 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 10358 ครั้ง

Copyright ©2020 RUS-SDGs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ